loading page

Severe pneumonia in a critically ill pregnant patient with COVID-19 infection: A case report
 • +7
 • Xiaoping Wang,
 • Dongna Wang,
 • Shu-min He,
 • Ruibin Chi,
 • Minchang He,
 • Meibin Shi,
 • Weidong Li,
 • Chunxi Chi ,
 • Xiangwen Zhao,
 • Jianfeng Luo
Xiaoping Wang
Affiliated Xiaolan Hospital, Southern Medical University
Author Profile
Dongna Wang
Affiliated Xiaolan Hospital, Southern Medical University
Author Profile
Shu-min He
Affiliated Xiaolan Hospital, Southern Medical University
Author Profile
Ruibin Chi
Affiliated Xiaolan Hospital, Southern Medical University
Author Profile
Minchang He
Affiliated Xiaolan Hospital, Southern Medical University
Author Profile
Meibin Shi
Affiliated Xiaolan Hospital, Southern Medical University
Author Profile
Weidong Li
Affiliated Xiaolan Hospital, Southern Medical University
Author Profile
Chunxi Chi
Affiliated Xiaolan Hospital, Southern Medical University
Author Profile
Xiangwen Zhao
Affiliated Xiaolan Hospital, Southern Medical University
Author Profile
Jianfeng Luo
Zhongshan Second People's Hospital
Author Profile