loading page

Temperature sensitive carbon dioxide non-aqueous absorbent: DMEA-EG compound system
  • +5
  • Meisi Chen,
  • Xiemin Liu,
  • Kang Liao,
  • Xinyao Li,
  • Xingbang Hu,
  • Youting Wu,
  • Feng Zhang,
  • Zhibing Zhang
Meisi Chen
Author Profile
Xiemin Liu
Author Profile
Xingbang Hu
Author Profile
Youting Wu
Nanjing University
Author Profile
Feng Zhang
nanjing university
Author Profile
Zhibing Zhang
Nanjing University
Author Profile