loading page

Response of Patients with Chest Tightness Variant Asthma with routine asthma management regimen: A one-year Multicenter, Prospective Real-life Study
 • +35
 • Fugui Yan,
 • Wen Li,
 • Wei-Jie Guan,
 • Min Chen,
 • Chen Qiu,
 • Wei Tang,
 • Xiansheng Liu,
 • Xudong Xiang,
 • Jing Li,
 • Meiling Jin,
 • Yuanrong Dai,
 • ping Chen,
 • Xiaohong Wu,
 • Zhongmin Qiu,
 • Liang Dong,
 • Limin Zhao,
 • Xiaoping Lin,
 • changgui Wu,
 • Bin Wu,
 • Fei Shi,
 • Jun Zhou,
 • Min Xie,
 • Hongliang Zhang,
 • Mo Xian,
 • Jian Wang,
 • Zhangwei Qiu,
 • Bingbing Ji,
 • Yong Zhou,
 • Yu Li ,
 • Wen Hua,
 • Huaqiong Huang,
 • Jiesen Zhou,
 • Yue Hu,
 • Luanqing Che,
 • Songmin Ying,
 • Zhihua Chen,
 • Nanshan Zhong,
 • Huahao Shen
Fugui Yan
Second Affiliated Hospital of Zhejiang University School of Medicine
Author Profile
Wen Li
Zhejiang University School of Medicine Second Affiliated Hospital
Author Profile
Wei-Jie Guan
State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Disease
Author Profile
Min Chen
Guangdong Medical University
Author Profile
Chen Qiu
Shenzhen People’s Hospital
Author Profile
Wei Tang
Ruijin Hospital of Shanghai Jiaotong University
Author Profile
Xiansheng Liu
Huazhong University of Science and Technology
Author Profile
Xudong Xiang
The Second Xiangya Hospital,Central South University
Author Profile
Jing Li
Department of Allergy and Clinical Immunology
Author Profile
Meiling Jin
Zhongshan Hospital Fudan University
Author Profile
Yuanrong Dai
The Second Affiliated Hospital and Yuying Children's Hospital of Wenzhou Medical University
Author Profile
ping Chen
General Hospital of Northern Theater Command of the Chinese People’s Liberation Army
Author Profile
Xiaohong Wu
Affiliated Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine
Author Profile
Zhongmin Qiu
Tongji Hospital, Tongji University School of Medicine
Author Profile
Liang Dong
Shandong University Qilu Hospital
Author Profile
Limin Zhao
People's Hospital of Zhengzhou University
Author Profile
Xiaoping Lin
Second Affiliated Hospital of Fujian Medical University
Author Profile
changgui Wu
Fourth Military Medical University
Author Profile
Bin Wu
Guangdong Medical University
Author Profile
Fei Shi
Shenzhen People’s Hospital
Author Profile
Jun Zhou
Shanghai Jiao Tong University Medical School Affiliated Ruijin Hospital
Author Profile
Min Xie
Department of Respiratory and Critical Care Medicine
Author Profile
Hongliang Zhang
Second Xiangya Hospital
Author Profile
Mo Xian
State Key Laboratory of Respiratory Disease
Author Profile
Jian Wang
Zhongshan Hospital Fudan University
Author Profile
Zhangwei Qiu
The Second Affiliated Hospital and Yuying Children's Hospital of Wenzhou Medical University
Author Profile
Bingbing Ji
Gneral Hospital of Northern Theater Command of the Chinese People’s Liberation Army
Author Profile
Yong Zhou
Affiliated Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine
Author Profile