Join
Koç University: Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Türev ve Entegral II: İleri Konular ve Uygulamalar / Multivariable Calculus II: Applications and Advanced Topics
https://d1a2y8pfnfh44t.cloudfront.net/cc226660ae7511e3abb121b5ff93f46c/|||https://d15cw65ipctsrr.cloudfront.net/e8/9d8260352b11e48e9c2583f964c285/MultivarLogo250Finallogo1.png