Join
Peking University: 01719840x: 中国互联网金融实践 | Internet Finance in China
https://www.edx.org/course/zhong-guo-hu-lian-wang-jin-rong-shi-jian-pekingx-01719840x