Join
Hotel og Restaurantskolen
http://hrs.dk/english.aspx